Læs om æstetik

Vinduer er vigtige for bygningers udtryk

Et æstetisk godt valg af vinduer styrker bygningens karaktertræk. Omvendt kan et æstetisk skævt valg af vinduer nærmest vælte hele bygningens arkitektur.

Relevante spørgsmål

  • Kan vinduerne udformes, så de passer til stilen i mit hus?
  • Kan jeg få sprosser, der stilmæssigt passer til vinduerne i mit hus?
  • Kan sprosserne fås som energisprosser, så energitabet mindskes mest muligt?
  • Skal der betales merpris, hvis jeg ønsker en speciel farve/overflade?
  • Bør vinduet have poste eller sprosser? Og bør der være flere vinduer i samme murhul?
  • Hvordan kan mit vindue optimeres energimæssigt, uden at det påvirker bygningens karaktertræk negativt?

Vinduer kaldes også for bygningernes øjne. De kan ligesom hos mennesker fortælle en masse om karaktertræk. Og som med øjne kigger man både ud af dem og ind i dem. I modsætning til øjne kan man imidlertid skifte vinduer ud, hvis de ikke passer til huset, eller hvis de er for nedslidte til at kunne renoveres.

Når du vil skifte vinduer, er det som udgangspunkt en god idé at kigge på, hvilke vinduer bygningen oprindeligt er opført med. Ved at kende hustypen og arkitekturen kan du føre bygningens karaktertræk videre, også fx ved tilbygninger eller etablering af nye murhuller til vinduer (fx ved ønsket om større vinduer). Det er vigtigt for bygningens karakter, at du er konsekvent i dine valg.

Vinduernes placering og størrelse har stor betydning både inde og ude. Store vinduesarealer får væggene til at virke mindre massive, mens små vinduer har den modsatte effekt. Højt placerede vinduer trækker dagslys langt ind i rummet, mens vinduer, som går helt ned til gulvet, skaber en mere direkte forbindelse mellem inde og ude. Det hele er med til at give bygningen sit udtryk.

Hvis du af den ene eller den anden årsag ønsker vinduer, der ikke er af samme type og format som bygningens oprindelige, så står vi klar til at rådgive med vores ekspertise

Vinduer, som ikke harmonerer med husets arkitektur, kan forringe husets værdi i en salgssituation.